Småbarnssimskola


Varmt välkomna till oss för en mysig och glädjefylld stund tillsammans i vattnet!  Vår ambition är att småbarnssimmet ska vara veckans höjdpunkt för hela familjen.

Vad är småbarnssimskola?

Vi kallar våra småbarnssimskolor plask & lek (1 – 2,5 år) och simlekis (3-5 år). Småbarnssim är roligt och ger såväl en hel del glädje som nyttiga kunskaper. Vi lär barnet att älska vatten och också att visa respekt för det. Vi tränar på de grundläggande övningarna i simning för att barnet ska kunna hantera sin kropp i det fantastiska vattnet.  Inom ramen för detta lär vi Ert barn att simma kortare sträckor självständigt och som en röd tråd, genom all vår verksamhet, finns säkerheten och självräddningsövningarna. Vi lovar er mycket glädje!

För vem?

Småbarnssimskolan går man i när man är mellan ett och fem år. Här blandas barn som har gått babysimskola eller andra kurser inom småbarnssimskolan med barn som är nybörjare. Inga förkunskaper krävs. En vuxen är med barnet i vattnet. Lektionerna är 30 minuter långa och temperaturen i vattnet är minst 28 grader. Hos oss är småbarnssimskolan uppbyggd av två olika kurssteg där man, med fördel,  går varje kurs flera gånger.  Våra duktiga kursledare anpassar övningarna till varje barns erfarenhet, fysiska förutsättningar och dagsform och därför utvecklas barnen hela tiden. Man tänjer på sträckor som simmas, tiden man flyter och utvecklar benspark och armtag till, för barnet, helt nya simsätt. Läs mer om de olika delkurserna här intill.

Mål

Det övergripande målet med småbarnssim är att skapa trygga och vattenvana barn som njuter av vattnet på ett respektfullt sätt. Genom busiga lekar och glada sånger bygger vi upp en vattenvana och trygghet som barnen kommer att bära med sig resten av livet. Här lägger vi grunden för kommande simskolor. I varje kurs tränar vi var för sig på de övningar som tillsammans utgör grunden för simkunnighet. Vi tränar på att flyta, andas, glida, hoppa och doppa huvudet.  Vi tränar  på att sparka oss framåt och för det äldre barnet introduceras även armtag för crawl och ryggsim. Självräddningsövningar ingår i varje kurs.